USLOVI

Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje sve dogovorene, redovne časove gitare, da Učeniku obezbedi uslove u kojima može da prati nastavu i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima. Škola gitare je takođe obavezna da Učeniku obezbedi note, odnosno tablature, primerene nivou znanja Učenika.

Učenik je obavezan da dolazi tačno u dogovorenom terminu, da ponese svoju gitaru, da se pridržava školskog programa i da ne ometa rad na časovima.

Tokom meseca imamo 4 redovna termina grupne nastave, 4 dvočasa u trajanju od po 90 minuta, odnosno 4 termina individualne nastave u trajanju od po 45 minuta.

Učenik dolazi uvek u svom terminu, odnosno terminima, a oni se mogu razlikovati u A i B nedelji (zbog promene smene). Tokom meseca je moguće zameniti samo jedan termin – bez obzira na broj izostanaka, može se nadoknaditi samo jedan dvočas odnosno čas, uz prethodni dogovor. Dogovoreni termin nadoknade nije moguće menjati i nedolazak na dogovorenu nadoknadu se tretira kao nadoknađen čas. Nadoknada se može obaviti u nekom od postojećih redovnih termina ili u slučaju većeg broja đaka koji su izostali, u posebnom terminu na online platformi. Svi termini se mogu iskoristiti samo u tekućem mesecu. Izuzetno se može preneti jedan čas na naredni mesec, ako je đak izosta na poslednjem času, ali ne postoji mogućnost za drugu izmenu u tom mesecu. Čas iz juna se ne može preneti na jul, jer tada kreće letnja škola sa drugim programom i rasporedom.

Nedolazak, kao i vanredni dolazak je obavezno najaviti porukom najkasnije 3 sata pred čas. Nenajavljen ili kasno najavljen izostanak se tretira kao dolazak.

Uslovi i načini plaćanja za grupnu nastavu:

  • za nastavu na nekoj od naših od lokacija, za 4 dvočasa u mesecu, u grupama od 5-9 đaka na jednog nastavnika – 3.500 dinara, unapred za tekući mesec – dati iznos je za uplatu u gotovini. Za uplate na račun Balkan arta, dole naveden, iznos je 4.200 dinara.
  • za online nastavu, za 4 dvočasa u mesecu – 3.200 dinara, unapred za tekući mesec (dati iznos je za uplatu na račun Balkan arta).
  • za drugog člana porodice, u grupnoj nastavi, na nekoj od lokacija ili online, mesečni iznos je 2.000 (isti je iznos i za keš i za plaćanje na račun).
  • za uvodne, pripremne časove za nove đake koji žele u grupu, cena je 1.000 dinara po terminu.

Uslovi i načini plaćanja za individualnu nastavu:

  • za nastavu na nekoj od naših lokacija, za 4 časa u mesecu 7.000 dinara, unapred za tekući mesec – dati iznos je za uplatu u gotovini. Za uplate na račun Balkan arta, dole naveden, iznos je 8.400 dinara.
  • za online nastavu, za 4 časa u mesecu 6.400 dinara, unapred za tekući mesec (dati iznos je za uplatu na račun Balkan arta).

Druge opcije organizacije nastave:

  • za poluindividualne časove, sa po 2 đaka, za nastavu na nekoj od naših lokacija, za 4 časa u mesecu – 4.500 dinara po đaku, unapred za tekući mesec (dati iznos je za uplatu u gotovini).
  • za individualnie online konsultacije, 4 puta po 15 minuta u mesecu – 2.400 dinara, unapred za tekući mesec (dati iznos je za uplatu na račun Balkan arta).
Podaci za uplatu:
Primaoc: Udruženje Balkan art, Kestenova 6, 11030 Beograd
Svrha: Članarina – Ime Učenika

Račun: 205-207589-61

Članarina se redukuje samo prvog meseca, novom Učeniku koji nije počeo da pohađa nastavu od prvog časa.

Učenik može, ako želi ili mora, da preskoči jedan mesec tokom godine i u tom slučaju plaća pola članarine. U slučaju neplaćanja, Učenik ima pravo na nastavak školovanja od jula ili septembra meseca.

Škola gitare zadržava pravo promene termina tokom godine, kao i otkazivanja časa u slučaju nedovoljnog broja đaka. Ukoliko Škola gitare otkaže redovan termin, ili ako zbog praznika neki od redovnih časova nije održan, Učenik ima pravo na nadoknadu u nekom drugom terminu / lokaciji (ne važi za 5.termin). Ako u mesecu ima 5 termina, to ne menja iznos članarine, ali Škola gitare zadržava pravo da 5. termin otkaže ili ga iskoristi za održavanje javnog časa, koncerta, probe pred nastup. 5. termin se ne nadoknađuje.

Časovima gitare mogu, pored nastavnika, prisustvovati samo učenici, dok su javni časovi i koncerti otvoreni za sve.

U slučaju prekida ili odustajanja od pohađanja nastave, obavezno je to najaviti pre prvog termina u mesecu, u suprotnom Učenik ima obavezu plaćanja članarine za taj mesec.

Učenika koji ne poštuje navedene uslove, kao i Učenika koji se ne uklapa u koncept grupnih časova, Škola gitare može da isključi sa nastave.

Svi navedeni uslovi važe od momenta prijave, pa do 1. jula, kada organizujemo Letnju školu gitare i gitarski kamp, za šta se posebno prijavljuje, odnosno do momenta eventualnog prekida ili odustajanja Učenika.

Letnja škola, kao i gitarski kamp nisu obavezni, ali za Učenika koji preskoči jul i avgust je obavezno da ima 2 dodatna časa krajem avgusta, odnosno početkom septembra, da bi se uključio u letnji program, na kome se radi do kraja septembra. Redovan Učenik koji se ne vrati u septembru na nastavu se smatra ispisanim.

Call Now Button064/2129-765