Obrazac / Ugovor o najmu gitare
Gitara sa futrolom, se ustupa Korisniku na neodređeni vremenski period, uz nadoknadu od 1.500 dinara mesečno, za svaki započeti mesec, do momenta vraćanja iste. Instrument, kao i futrola, moraju biti vraćeni bez oštećenja, u stanju u kom su preuzeti! Troškove popravke istrumenta zbog eventualnih oštećenja, kao i troškove zamena žica u slučaju pucanja, snosi Korisnik.
064/2129-765