USLOVI

Tokom letnje škole važi standardni USLOVI škole gitare.

Termini se tokom jula i avgusta utvrđuju za svaku nedelju posebno i mogu se razlikovati od jedne do druge nedelje, na svim lokacijama. Svaki polaznik dobija raspored na mejl i potvrđuje u navedenom roku svoj termin, odnosno termine za datu nedelju. Đak može promeniti jedan od 4 ili 8 dogovorenih termina (u zavisnosti od paketa) ako blagovremeno otkaže čas. Svi unapred uplaćeni termini se mogu iskoristiti do kraja jula odnosno avgusta, u zavisnosti od perioda za koji je uplaćena članarina.

Nedolazak je obavezno najaviti porukom najkasnije 3 sata pred čas. Nenajavljen ili kasno najavljen izostanak se tretira kao dolazak.

Živa i online nastava se mogu kombinovati, i u tom slučaju se primenjuju uslovi plaćanja na živoj nastavi.

Tokom leta važi naš standardni CENOVNIK sa regularnim mesečnim članarinama, a van redovnog cenovnika, tokom leta postoje i sledeće opcije:
ŽIVA GRUPNA NASTAVA
– 5.000 dinara unapred za 4 dvočasa tokom jula i avgusta
– 1.500 dinara po dvočasu
ONLINE GRUPNA NASTAVA
– 4.200 dinara dinara unapred za 4 dvočasa tokom jula i avgusta
– 1.200 dinara po času
ŽIVA INDIVIDUALNA NASTAVA
– 8.500 dinara unapred za 4 časa tokom jula i avgusta

– 2.500 dinara po času

ONLINE INDIVIDUALNA NASTAVA

– 7.600 dinara unapred za 4 časa tokom jula i avgusta
– 2.000 dinara po času

MALA INDIVIDUALNA  NASTAVA (za decu do 7g)

– 5.500 dinara unapred za 4 časa tokom jula i avgusta
– 1.500 dinara po času
ŽIVA POLUINDIVIDUALNA NASTAVA
– 10.500 dinara unapred za 4 časa tokom jula i avgusta

– 3.000 dinara po času

ONLINE  POLUINDIVIDUALNA  NASTAVA

– 9.600 dinara unapred za 4 časa tokom jula i avgusta
– 2.500 dinara po času

Navedeni uslovi važe samo jul i avgust!

Napomena: za živu nastavu dati iznosi su za uplatu u gotovini, za uplatu na račun obračunava se porez.

Škola gitare zadržava pravo promene termina tokom leta, kao i otkazivanja časa u slučaju nedovoljnog broja đaka. Takođe je moguće, u slučaju manjeg broja đaka, da čas bude skraćen. Ukoliko Škola gitare otkaže redovan termin, Učenik ima pravo na nadoknadu u nekom drugom terminu / lokaciji ili na online času nadoknade.

064/2129-765