USLOVI

Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje sve dogovorene časove gitare, da Učeniku obezbedi uslove u kojima može da prati nastavu i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima. Škola gitare je takođe obavezna da Učeniku obezbedi note, odnosno tablature, primerene nivou znanja Učenika.

Učenik je obavezan da dolazi u dogovorenom terminu, da ponese svoju gitaru, note i trzalicu, da se pridržava školskog programa i da ne ometa rad na časovima. Dolazak na čas može biti najranije 10 minuta pre, a najkasnije tačno u dogovoreno vreme.

Tokom meseca imamo 4 redovna termina grupne nastave 4 dvočasa u trajanju od po 90 minuta, odnosno 4 termina individualne nastave u trajanju od po 45 minuta.

Termini se utvrđuju za svaku nedelju posebno i mogu se razlikovati od jedne do druge nedelje, na svim lokacijama. Svi unapred uplaćeni termini se mogu iskoristiti samo u tekućem mesecu. Đak može promeniti dogovoren termin jednom u mesecu.

Nedolazak je obavezno najaviti porukom najkasnije 3 sata pred čas. Nenajavljen ili kasno najavljen izostanak se tretira kao dolazak.

Uslovi i načini plaćanja za grupnu nastavu:

  • Za nastavu na nekoj od naših od lokacija, za 4 časa u mesecu 3.500 dinara, unapred ili 1.000 dinara po dolasku (dati iznosi su za uplatu u kešu, za uplatu na račun obračunava se porez).
  • Za online nastavu na aplikaciji Zoom cloud, za 4 časa u mesecu 3.200 dinara, unapred ili 1.000 dinara po času (dati iznosi su za uplatu na račun).

Uslovi i načini plaćanja za individualnu nastavu:

  • Za nastavu na nekoj od naših lokacija, za 4 časa u mesecu 7.000 dinara, unapred ili 2.000 dinara po dolasku (dati iznosi su za uplatu u kešu, za uplatu na račun obračunava se porez).
  • Za online nastavu na aplikaciji Zoom cloud, za 4 časa u mesecu 6.400 dinara, unapred ili 2.000 dinara po času (dati iznosi su za uplatu na račun).

* Za drugog člana porodice postoji popust.

Škola gitare zadržava pravo promene termina tokom leta, kao i otkazivanja časa u slučaju nedovoljnog broja đaka. Takođe je moguće, u slučaju manjeg broja đaka, da čas bude skraćen. Ukoliko Škola gitare otkaže redovan termin, Učenik ima pravo na nadoknadu u nekom drugom terminu / lokaciji ili na online času nadoknade.

Časovima gitare mogu, pored nastavnika, prisustvovati samo učenici, dok su javni časovi i koncerti otvoreni za sve.

Učenika koji ne poštuje navedene uslove, kao i Učenika koji se ne uklapa u koncept grupnih časova, Škola gitare može da isključi sa nastave.

Svi navedeni uslovi važe od momenta prijave, pa do 1. septembra, kada počinje redovna škola, odnosno do momenta eventualnog prekida ili odustajanja Učenika.

Call Now Button064/2129-765