Uslovi za kamp

Organizator, Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje kamp u dogovorenom terminu, da
Učesniku obezbedi smeštaj na bazi 3 puna pansiona (3 noćenja) u dogovorenom smeštaju, časove gitare za
vreme trajanja kampa, kao i note, odnosno tabulature potrebne za rad na časovima.
Učesnik je obavezan da ponese svoju gitaru, da se pridržava utvrđenog rasporeda aktivnosti i programa na kampu, da ne
ometa rad na časovima, da najkasnije do kampa uplati organizatoru dogovoreni iznos u evrima ili u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu na dan uplate.

Prevoz nije uključen u cenu, ali je isti moguće organizovati do obe lokacije. Vrsta prevoza, odnosno cena zavisi od broja prijavljenih.
Opcije plaćanja za đake škole Starčević:
– 120 e u kešu za uplate u martu
– 135 e u kešu za uplate u aprilu
– 150 e u kešu za uplatu na do 5 mesečnih rata.
–  jedna od navedenih opcija na račun +18%.
Opcije plaćanja za spoljne učesnike:
– 135 e u kešu za uplate u martu
– 150 e u kešu za uplate u aprilu
– 165 e u kešu za uplatu na do 5 mesečnih rata.
–  jedna od navedenih opcija na račun +18%.
U slučaju sprečenosti Učesnika da prisustvuje kampu, Učesnik ima pravo na povraćaj novca umanjen za iznos troškova
rezervacije smeštaja.

 

Call Now Button064/2129-765