Uslovi za kamp

Organizator, Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje kamp u dogovorenom terminu, da Učesniku obezbedi smeštaj na bazi 3 puna pansiona (3 noćenja) u dogovorenom smeštaju, časove gitare za vreme trajanja kampa, kao i note, odnosno tabulature potrebne za rad na časovima.
Učesnik je obavezan da ponese svoju gitaru, da se pridržava utvrđenog rasporeda aktivnosti i programa na kampu, da ne
ometa rad na časovima, da najkasnije do kampa uplati organizatoru dogovoreni iznos u evrima ili u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu na dan uplate.

Prevoz nije uključen u cenu!
Opcije plaćanja za đake škole Starčević:
– 120 e u kešu za uplate u junu
– 140 e u kešu za uplate na 3 mesečne rate
–  jedna od navedenih opcija na račun +18%.
Opcije plaćanja za spoljne učesnike:
– 140 e u kešu za uplate u junu
– 160 e u kešu za uplate na 3 mesečne rate
–  jedna od navedenih opcija na račun +18%.
U slučaju sprečenosti Učesnika da prisustvuje kampu, Učesnik ima pravo na povraćaj novca umanjen za iznos troškova
rezervacije smeštaja.

 

Call Now Button064/2129-765