STARCEVIC GUITAR SCHOOL ISPITI

PITANJA I ODGOVORI

Starcevic Guitar School ispiti su za sve polaznike, bez obzira na uzrast, koji žele da ih polažu i koji se za to prijave. Ovi ispiti nisu samo za one koji će se u životu baviti muzikom profesionalno, imaju veliki motivacioni značaj i pokazatelj su uspešnosti i napretka polaznika. 

Stečene diplome u našoj školi su dobra preporuka u nastavku školovanja, kao i u profesionalnom bavljenju muzikom. Polaznici viših nivoa imaju mogućnost da budu asistenti, a po završetku najvišeg nivoa i nastavnici u našoj školi gitare.

Svi ispiti su samo opcioni, nikako nisu obavezni! Ispiti su, dakle, samo za one koji žele da ih polažu i koji se za to prijave.

Postoji 10 nivoa:

  •    Preschool
  •    Start 
  •    Level 1
  •    Level 2
  •    Level 3
  •    Level 4
  •    Level 5
  •    Master 1
  •    Master 2 
  •    Pro

Preschool nivo je za decu do 7 godina, dok su ostali nivoi za sve uzraste preko 8 godina, dakle i za decu i za odrasle. Od Start nivoa do Level-a 5 je moguće spremati se i na grupnoj nastavi, dok je za Preschool nivo, kao i za poslednja 3 nivoa – Master 1, Master 2 i Pro neophodna individualna nastava. Svaki polaznik ima pravo izbora koji će nivo polagati, ali je OBAVEZNA konsultacija sa nastavnikom, i oko izbora programa, kao i oko nivoa. Ono što može pomoći polazniku u proceni trenutnog nivoa, to je ispitni program, odnosno tabele koje se nalaze u nastavku ove stranice, sa zadatim tehničkim vežbama i pesmama, odnosno deonicama koje je potrebno savladati za određeni nivo.

Ne, polaznik se može prijaviti direktno za ispit bilo kog nivoa, bez obzira da li ima diplomu nekog prethodnog.

 

Ispit se polaže na nekoj od naših lokacija u Beogradu ili Online, putem Zoom Cloud Meetings platforme.

U zavisnosti od vrste ispita, odnosno nivoa koji kandidat želi da polaže, kao i generalne spremnosti kandidata za ispit, moguće je da će biti potrebe za dodatnim časovima, naročito ako je kandidat na grupnoj nastavi, o čemu je najbolje konsultovati se sa nastavnikom na času.

U nastavku stranice je ispitni program sa svim detaljima oko zahteva ispita svakog nivoa. 

Ne, ispitni program može u celosti ili delimično da se svira uz tabove ili note, ali je preporuka nastavnika da se program ipak nauči napamet.

Malo je verovatno, ali postoji mogućnost, ako se kandidat prijavi bez konsultacije sa nastavnikom za nivo za koji nije spreman, ili ako baš podbaci na samom ispitu. Dakle bitna je konsultacija sa nastavnikom pre prijave, poštovanje zahteva po nivoima, i naravno ulaganje truda da se program pripremi.

Mesec dana pred ispit će biti svima poslat elektronski formular za prijavu.

Za polaznike škole Starčević, iznos kotizacije za ispit je 1.500 dinara, a za spoljne učesnike 3.000. Cena je ista za svaki nivo. Uplata se vrši na dan ispita u gotovini ili na račun Balkan arta. Kod uplate na račun za ispit uživo, iznos je uvećan za 20%.

 ISPITNI PROGRAM JUN 2024.

 

·       TEHNIKA – Skala i arpeđo (2 vežbe)

·        3 PESME

       Za ispit je potrebno pripremiti tehničke vežbe zadate za određeni nivo, u zadatom tempu – 1 skala i 1 arpeđo i 3 pesme po izboru od ponuđenih pesama. Tehničke vežbe se na ispitu sviraju uz metronom, u zadatom tempu, a pesme uz muzičke matrice (osim solo pesama) – vežbanje uz muzičke matrice, odnosno video tabove je NEOPHODNO! Od kandidata se očekuje da poznaje formu pesme i da je u celini odsvira uz pratnju muzike, koju pušta ispitna komisija. Komisija može prekinuti kandidata u izvođenju određene pesme, ukoliko se ponavljaju delovi koje je kandidat već izveo.

Za Preschool nivo nisu potrebne tehničke vežbe, samo 3 pesme po izboru od navedenih pesama

Kandidat bira i u prijavi ispita navodi kako će izvoditi ispit i za koju tehniku polaže ispit određenog nivoa. Ispit može dakle biti izveden u potpunosti prstima (Fingerstyle), u potpunosti trzalicom (Flatpicking) ili kombinacijom ove dve tehnike (Fingerstyle/Flatpicking). Ako kandidat polaže ispit za obe tehnike, tehničke vežbe mora izvesti i prstima i trzalicom, i bar jednu od tri pesme mora izvesti trzalicom, odnosno prstima. U skladu sa tim će na dodeljenoj diplomi biti naznačeno – Fingerstyle, Flatpicking ili Fingerstyle/Flatpicking. 

U narednoj tabeli su navedene zadate tehničke vežbe za svaki nivo (kolekcija 2024/I). Kandidat može da uradi i preko zadatog minimuma, ali ne manje od toga, jer će to rezultirati oduzimanjem poena na ispitu. Dakle, moguće je svirati zadatu vežbu u bržem tempu od zadatog, ali ne u sporijem. Takođe je moguće svirati težu vežbu od zadate, ali ne i lakšu

Uputstvo za određivanje tempa/brzine sviranja: tempo utvrđujemo metronomom, koji može biti kao odvojen uređaj ili ga možemo koristiti u formi aplikacije na telefonu – postoji mnogo aplikacija na tu temu, jedna od njih je Guitar tuna koju koristimo za štimovanje (u sekciji Tools ima opcija Metronome). Biramo vrstu takta u kojoj je zapisana vežba, (kod opcije Time signature), zatim postavimo brzinu otkucaja, pustimo Play na metronomu i sviramo uz otkucaje – 1 ton = 1 otkucaj metronoma. Kod bržeg tempa moguće je postaviti duplo manju metronomsku oznaku i svirati po dve note na jednom otkucaju (na pr. Kod brzine 160, postavimo oznaku 80 i na svakom otkucaju sviramo po dva jednaka tona). Kod svakog nivoa je postavljena metronomska oznaka, odnosno brzina kojom kandidat na ispitu uz metronom treba da izvede. U procesu vežbanja svakako treba krenuti od nižeg tempa, pa postepeno povećavati.

 


 

U datim tabelama su navedene pesme za svaki nivo, od kojih treba odabrati 3 za ispit. Za svaku numeru je naznačeno koja deonica, odnosno deonice su postavljene kao minimum zahteva. Polaznik može da uradi i preko zadatog minimuma, ali ne manje od toga, jer će to rezultirati oduzimanjem poena na ispitu. Primer: ukoliko piše da je moguće pesmu svirati i bez basova, a polaznik odsvira sa basovima, to je svakako za njega plus. Takođe je moguće da polaznik odsvira težu deonicu od zadate, uz dogovor sa nastavnikom, kao i da odsvira pesmu zadatu za viši nivo od prijavljenog, samo ne pesmu odnosno deonicu nižeg nivoa. 

Ako kod zadate deonice nema naznačeno da je moguće nešto izostaviti, deonica se svira u potpunosti. 

Ukoliko u tabeli piše kod određene pesme da može da se izvede i sa nepotpunim akordima, to znači da mogu da se izostave 1 i 2 tona na basovima, a da akord pri tome ima na kraju minimum 3 tona. 

Ako kod pesme imaju navedene 2 deonice kao zadate i između njih znak +, kandidat na ispitu izvodi obe deonice, jednu u prvom, jednu u drugom krugu pesme, a ako između ponuđenih opcija piše ILI – u tom slučaju kandidat bira jednu od navedenih opcija (npr. M1 sa basovima i akordi ili M2 i akordi – svira se ili M1+akordi ili M2+akordi u drugom krugu).

Pesme koje pored naziva imaju znak *, su pesme ranijih ciklusa, koje neće biti obrađivane na grupnoj nastavi, samo na individualnoj.

Polaznici individualne nastave mogu izabrati i jednu do dve pesme van spiska, u dogovoru sa nastavnikom.

Polaznici grupne nastave koji bi želeli da sviraju neku od ranije rađenih pesama na ispitu, odnosno pesmu koja nije na spisku, mogu se za to pripremiti na dodatnom individualnom času/časovima.

Za nivoe Master 1, 2 i Pro, pravi se poseban izbor pesama u okviru individualne nastave.


 

064/2129-765