ROCKSCHOOL ISPITI

PITANJA I ODGOVORI

Rockschool ispiti su među najeminentnijim svetskim ispitima iz popularne i klasične muzike, prisutni u 44 zemlje, sa preko 84.000 polagača svake godine u više od 1.000 muzičkih škola širom kugle. 

Rockschool ispiti su za sve polaznike, bez obzira na uzrast, koji žele da ih polažu i koji se za to prijave. Ovi ispiti nisu samo za one koji će se u životu baviti muzikom profesionalno, imaju veliki motivacioni značaj i pokazatelj su uspešnosti i napretka polaznika. 

Ovi spiti su akreditovani od strane britanskog ministarstva obrazovanja, čime se stiču UCAS bodovi koji pomažu prilikom upisivanja UK koledža i fakulteta, a na nekim koledžima u UK i SAD, posle položenog najvišeg nivoa, postoji i mogućnost direktnog upisa, bez prijemnog ispita. Takođe, Rockschool ispiti omogućavaju lakše dobijanje posla u modernim muzičkim školama, naročito u Evropi.

ROCKSCHOOL NIVOI

·       Premier 

·       Debut 

·       Grade 1 

·       Grade 2 

·       Grade 3 

·       Grade 4 

·       Grade 5

·       Grade 6 

·       Grade 7 

·       Grade 8 

 

Svi nivoi su za sve uzraste, od najmlađih do odraslih i za svaki nivo, osim za Premier, su posebni zahtevi za polaganje ispita za akustičnu, električnu ili klasičnu gitaru. Premier nivo je za apsolutne početnike i sa jako pojednostavljenim zahtevima, koji su isti za akustičnu i električnu gitaru, dok za klasičnu ovaj nivo ne postoji. 

Od nivoa Debut do Grade-a 5 je moguće spremati se i na grupnoj nastavi, dok je za Premier i za poslednja 3 nivoa neophodna individualna nastava. 

Svaki polaznik ima pravo izbora koji će nivo polagati, ali je OBAVEZNA konsultacija sa nastavnikom na času, i oko izbora programa, kao i oko nivoa. Ono što može pomoći polazniku u proceni trenutnog nivoa, to je ispitni program, odnosno tabele koje se nalaze u nastavku ove stranice, sa ispitnim zahtevima po nivoima. 

 

Ne, polaznik se može prijaviti direktno za ispit bilo kog nivoa, bez obzira da li ima diplomu nekog prethodnog.

Postoje tri opcije polaganja Rockschool ispita: uživo, online ili video ispit. Ispit uživo se polaže u Beogradu, u junu, kada dolazi stručna komisija iz Engleske. Dok ispit uživo može da se polaže samo u junu, Online i video ispit je moguće polagati bilo kada tokom godine. Online ispit se polaže takođe pred stručnom komisijom iz Engleske, putem video poziva. Video ispit se polaže tako što kandidat snimi video u kome izvodi ceo ispitni program, bez pauze i montiranja, i pošalje snimak na ocenjivanje. Poslednja opcija ispita je naročito zgodna za kandidate koji imaju problem sa tremom.

U cilju adekvatne pripreme za ispit, naročito viših nivoa, za polaznike grupne nastave neophodni su dodatni individualni časovi, a broj dodatnih časova je individualan, zavisi od nivoa, spremnosti polaznika… 

U nastavku stranice je ispitni program sa svim detaljima oko zahteva ispita svakog nivoa. 

Ne, ispitni program može u celosti ili delimično da se svira uz tabove ili note, ali je preporuka nastavnika da se program ipak nauči napamet.

Malo je verovatno, ali postoji mogućnost, ako se kandidat prijavi bez konsultacije sa nastavnikom za nivo za koji nije spreman, ili ako baš podbaci na samom ispitu. Dakle bitna je konsultacija sa nastavnikom pre prijave, poštovanje zahteva po nivoima, i naravno ulaganje truda da se program pripremi.

Mesec dana pred ispit će biti svima poslat elektronski formular za prijavu.

Za one koji žele da polažu Rockschool ispit, neophodno je da kupe Rockschool materijal – knjiga ili Pdf knjiga. U narednoj sekciji ćete naći direktne linkove ka kupovini knjiga za svaki nivo. 

Kotizacija za ispite se plaća direktno RSL predstavniku za Srbiju (račun za uplatu ćete dobiti po prijavi ispita), naša škola gitare u tome ne posreduje, mi samo naše polaznike
pripremamo za ispit. 

U nastavku je cenovnik Rockschool ispita:

NAPOMENA: navedene cene su važile u junu 2022, za sada nemamo informaciju da je došlo do nekih promena.


CENE ŽIVIH ISPITA

·       Premier – 8.900 din

·       Debut –    9.400 din 

·       Grade 1 – 10.800 din

·       Grade 2 – 11.100 din 

·       Grade 3 – 12.000 din 

·       Grade 4 – 13.100 din 

·       Grade 5 – 14.300 din 

·       Grade 6 – 15.100 din 

·       Grade 7 – 17.000 din 

·       Grade 8 – 18.600 din 

 

CENA Live online ISPITA

·       Premier – 8.500 din 

·       Debut –   9.000 din              

·       Grade 1 – 10.200 din                     

·       Grade 2 – 10.500 din 

·       Grade 3 – 11.500 din 

·       Grade 4 – 12.500 din 

·       Grade 5 – 13.500 din        

·       Grade 6 – 14.300 din 

·       Grade 7 – 16.200 din 

·       Grade 8 – 17.700 din


CENE VIDEO ISPITA

·       Premier – 8.100 din 

·       Debut –    8.500 din           

·       Grade 1 – 9.800 din                  

·       Grade 2 – 10.000 din 

·       Grade 3 – 11.000 din 

·       Grade 4 – 12.000 din 

·       Grade 5 – 13.000 din              

·       Grade 6 – 13.700 din 

·       Grade 7 – 15.500 din 

·       Grade 8 – 16.900 din

 

Za svaki nivo postoji određena knjiga, da ne bi došlo do greške, koristite obavezno linkove u nastavku za direktan pristup nivou koji prijavljujete. Zašto može doći do zabune? Postoje kod knjiga oznake Grade i Level – Grade je  nivo za koji prijavljujete ispit i isključivo za taj Grade kupujete knjigu, Level je oznaka koja može obuhvatati 2,3 nivoa. Drugo, postoje kolekcije gde je takođe navedeno da pripadaju određenom Grade-u, ali nisu ispitne knjige. Zato još jednom upućujemo na linkove u nastavku.


PREMIER

ACOUSTIC DEBUT

ACOUSTIC GRADE 1

ACOUSTIC GRADE 2

ACOUSTIC GRADE 3

ACOUSTIC GRADE 4

ACOUSTIC GRADE 5


ELECTRIC DEBUT

ELECTRIC GRADE 1

ELECTRIC GRADE 2

ELECTRIC GRADE 3

ELECTRIC GRADE 4

ELECTRIC GRADE 5


CLASSICAL DEBUT

CLASSICAL GRADE 1

CLASSICAL GRADE 2

CLASSICAL GRADE 3

CLASSICAL GRADE 4

CLASSICAL GRADE 5

Ako ste pogledali sva pitanja i odgovore na ovoj stranici, kao i ispitne zahteve, a niste našli odgovor na neko pitanje, kontaktirajte nas ili posetite sajt  www.rslawards.com

 ISPITNI PROGRAM JUN 2024

Postoje 2 vrste ispita, odnosno 2 vrste diploma, prva je Grade Exam, a druga Performance Exam, obe nose isti broj bodova u engleskom sistemu obrazovanja i kandidat bira za koju opciju će se pripremati.

Za Grade Exam potreban manji broj pesama – ukupno 3, od kojih bar jedna mora biti iz Rockschool knjige, ali tu postoji i drugi deo ispita – sem pesama se izvode i tehničke vežbe iz Rockschool knjige, zatim čitanje sa lista (na ispitu se dobije kraći materijal, koji treba pripremiti za nekoliko minuta), provera sluha (tu su različiti zahtevi u odnosu na nivo, od prepoznavanja smera kretanja melodije, do sviranje kraćih segmenata po sluhu) i odgovaranje na opšta muzička/gitarska pitanja. Vezano za Grade Exam, u knjizi svakog nivoa postoje primeri, koji će pomoći kandidatu da se pripremi za taj deo ispita.

Za Performance Exam je potreban veći broj pesama – ukupno 5, od kojih bar 2 moraju biti iz Rockschool knjige. Sem toga za Performance Exam nije više ništa potrebno. 

Za Premier nivo postoji samo Performance Exam, dakle kandidat bira 5 od navedenih pesama. 

 

Tehničke vežbe se na ispitu sviraju uz metronom, u zadatom tempu, a pesme uz muzičke matrice (osim solo pesama) – vežbanje uz muzičke matrice, odnosno video tabove je NEOPHODNO! Od kandidata se očekuje da poznaje formu pesme i da je u celini odsvira uz pratnju muzike, koju pušta ispitna komisija. Komisija može prekinuti kandidata u izvođenju određene pesme, ukoliko se ponavljaju delovi koje je kandidat već izveo.

 

Pored nivoa, kandidat bira i tip gitare za koji polaže ispit – akustična, električna ili klasična. Do Grade-a 2, moguće je na ispitu svirati na bilo kakvom instrumentu (na pr. na klasičnoj gitari se može svirati program za električnu ili akustičnu), a od Grade-a 3 se mora svirati na toj vrsti instrumenta za koji je ispit prijavljen.

 

U datim tabelama su navedene pesme za svaki nivo, od kojih treba odabrati 3-5 pesama za ispit, u zavisnosti od vrste ispita za koju se kandidat opredelio. Za svaku numeru je naznačeno koja deonica, odnosno deonice, su postavljene kao minimum zahteva. Polaznik može da uradi i preko zadatog minimuma, ali ne manje od toga, jer će to rezultirati oduzimanjem poena na ispitu. Primer: ukoliko piše da je moguće pesmu svirati i bez basova, a polaznik odsvira sa basovima, to je svakako za njega plus. Takođe je moguće da polaznik odsvira težu deonicu od zadate, uz dogovor sa nastavnikom, kao i da odsvira pesmu zadatu za viši nivo od prijavljenog (ne važi za Rockschool obavezne pesme), samo ne pesmu odnosno deonicu nižeg nivoa. 

Ako kod zadate deonice nema naznačeno da je moguće nešto izostaviti, deonica se svira u potpunosti. 

Ukoliko u tabeli piše kod određene pesme da može da se izvede i sa nepotpunim akordima, to znači da mogu da se izostave 1 i 2 tona na basovima, a da akord pri tome ima na kraju minimum 3 tona. 

Ako kod pesme imaju navedene 2 deonice kao zadate i između njih znak +, kandidat na ispitu izvodi obe deonice, jednu u prvom, jednu u drugom krugu pesme, a ako između ponuđenih opcija piše ILI – u tom slučaju kandidat bira jednu od navedenih opcija (npr. M1 sa basovima i akordi ili M2 i akordi – svira se ili M1+akordi ili M2+akordi u drugom krugu).

Pesme koje pored naziva imaju znak *, su pesme koje nisu zastupljene u knjigama poslednja 2 ciklusa, i neće biti obrađivane na grupnoj nastavi, samo na individualnoj.

Polaznici individualne nastave mogu izabrati i jednu pesmu van spiska, u dogovoru sa nastavnikom.

Polaznici grupne nastave koji bi želeli da sviraju neku od ranije rađenih pesama na ispitu, odnosno pesmu koja nije na spisku, mogu se za to pripremiti na dodatnom individualnom času/časovima.

Za nivoe Premier, Grade 6, 7 i 8 pravi se poseban izbor pesama u okviru individualne nastave.

Za klasičnu gitaru ne postoji Premier nivo.

 

 KLIKNITE NA LINKOVE DA VIDITE TABELE SA ZADATIM PESMAMA

PREMIER

ACOUSTIC GUITAR

ELECTRIC GUITAR

CLASSICAL GUITAR

064/2129-765