Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje sve dogovorene, redovne časove gitare, da Učeniku obezbedi uslove u kojima može da prati nastavu i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima. Učenik je obavezan da dolazi tačno u dogovorenom terminu, da ponese svoju gitaru ako je ima, da se pridržava školskog programa i da ne ometa rad na časovima. Obaveza roditelja / staratelja, je da dete dovede u dogovoreno vreme, odnosno da dođe po njega 5 minuta pre kraja časa. Tokom meseca imamo 4 termina individualne nastave u trajanju od po 30 minuta. Za individualnu nastavu na nekoj od naših lokacija, za 4 časa u mesecu, iznos članarine je 4.500 dinara, unapred za tekući mesec - dati iznos je za uplatu u kešu. Za uplate na račun, iznos je 5.400 dinara. Članarina se redukuje samo prvog meseca, novom Učeniku koji nije počeo da pohađa nastavu od prvog časa. U slučaju 2 izostanka tokom meseca, radi se nadoknada jednog časa, uz prethodni dogovor. Nadoknada je takođe moguća i na online platformi. Nedolazak, kao i vanredni dolazak je obavezno najaviti porukom najkasnije 3 sata pred čas. Nenajavljen ili kasno najavljen izostanak se tretira kao dolazak. Škola gitare zadržava pravo promene termina tokom godine. Ukoliko Škola gitare otkaže redovan termin, ili ako zbog praznika neki od redovnih časova nije održan, Učenik ima pravo na nadoknadu u nekom drugom terminu. Časovima gitare mogu, pored nastavnika, prisustvovati samo učenici, dok su javni časovi i koncerti otvoreni za sve. U slučaju prekida ili odustajanja od pohađanja nastave, obavezno je to najaviti pre prvog termina u mesecu, u suprotnom Učenik ima obavezu plaćanja članarine za taj mesec. Učenik koji stekne odgovarajuće znanje, može i pre napunjene osme godine biti upućen na pripremnu, odnosno redovnu nastavu.
Want to know last news?

Subscribe

[mc4wp_form id="806"]

Call Now Button064/2129-765