Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje sve dogovorene, redovne časove gitare, da Učeniku obezbedi uslove u kojima može da prati nastavu i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima. Učenik je obavezan da dolazi tačno u dogovorenom terminu, da ponese svoju gitaru ako je ima, da se pridržava školskog programa i da ne ometa rad na časovima. Obaveza roditelja / staratelja, je da dete dovede u dogovoreno vreme, odnosno da dođe po njega 5 minuta pre kraja časa. Tokom meseca imamo 4 redovna termina grupne nastave, u trajanju od po 45 minuta. Članarina je fiksna, i u grupnoj nastavi, za 4 časa u mesecu, iznosi 2.500 dinara, unapred za tekući mesec - dati iznos je za uplatu u kešu. Za uplate na račun, iznos je 3.000 dinara. Za drugog člana porodice, u grupnoj nastavi, mesečni iznos je 1.500 (isti je iznos i za keš i za plaćanje na račun). Za individualnu nastavu na nekoj od naših lokacija, za 4 časa u mesecu, iznos je 7.000 dinara, unapred za tekući mesec - dati iznos je za uplatu u kešu. Za uplate na račun, iznos je 8.400 dinara. Članarina se redukuje samo prvog meseca, novom Učeniku koji nije počeo da pohađa nastavu od prvog časa. Tokom meseca je moguće zameniti samo jedan termin - bez obzira na broj izostanaka, može se nadoknaditi samo jedan čas, uz prethodni dogovor. Nadoknada se može obaviti u nekom od postojećih redovnih termina ili u posebnom, individualnom terminu, kada je trajanje časa 15 minuta. Nadoknada je takođe moguća i na online platformi. Nedolazak, kao i vanredni dolazak je obavezno najaviti porukom najkasnije 3 sata pred čas. Nenajavljen ili kasno najavljen izostanak se tretira kao dolazak. Škola gitare zadržava pravo promene termina tokom godine, ka oi skraćivanja časa u slučaju nedovoljnog broja đaka. Ukoliko Škola gitare otkaže redovan termin, ili ako zbog praznika neki od redovnih časova nije održan, Učenik ima pravo na nadoknadu u nekom drugom terminu (ne važi za 5.termin). Ako u mesecu ima 5 termina, to ne menja iznos članarine, ali Škola gitare zadržava pravo da 5. termin otkaže ili ga iskoristi za održavanje javnog časa, koncerta, probe pred nastup. 5. termin se ne nadoknađuje. Časovima gitare mogu, pored nastavnika, prisustvovati samo učenici, dok su javni časovi i koncerti otvoreni za sve. U slučaju prekida ili odustajanja od pohađanja nastave, obavezno je to najaviti pre prvog termina u mesecu, u suprotnom Učenik ima obavezu plaćanja članarine za taj mesec. Učenika koji ne poštuje navedene uslove, kao i Učenika koji se ne uklapa u koncept grupnih časova, Škola gitare može da isključi sa nastave. Svi navedeni uslovi važe od momenta prijave, pa do 1. jula, kada organizujemo Letnju školu gitare i gitarski kamp, za šta se posebno prijavljuje, odnosno do momenta eventualnog prekida ili odustajanja Učenika.
Want to know last news?

Subscribe

[mc4wp_form id="806"]

Call Now Button064/2129-765