Online kurs za sve nivoe

$32.00

Категорије: ,

Опис

Ovaj kurs je namenjen svima, bez obzira na nivo znanja, od apsolutnih početnika, do naprednih gitarista – za svaku pesmu postoji aranžman, koji obuhvata deonice različite po težini i polaznik bira ono što je u skladu sa njegovim trenutnim umećem. Aranžmani su tako koncipirani da zadovolje potrebe ne samo različitih nivoa, nego i različite ukuse, tehnike sviranja (prstima ili trzalicom), kao i da odgovaraju različitim tipovima gitara –  klasičnoj, akustičnoj ili električnoj gitari.

U ovom kursu ćete naučiti pre svega osnove tehnike, teorije, akorada, ovladati čitanjem gitarskih tablatura, zatim kroz tehničke vežbe, skale i arpeđa, konstanto poboljšavati tehniku sviranja, kako prstima tako i trzalicom, i naučićete 6 pesama, različitih po stilovima i zahtevima, u okviru kojih ćete paralelno učiti melodiju, odnosno solo, i pratnju, odnosno akorde. U nastavku je play lista pesama ovog kursa.

Kompletan sadržaj kursa se nalazi na ovoj strani. Pre svega treba naštimovati gitaru – na dnu stranice imate online guitar tuner, aplikaciju za štimovanje, a iznad nje i video uputstvo za štimovanje (video uputsvo je dato za mobilnu aplikaciju Guitar Tuna, ali je princip potpuno isti). Takođe, tu je i video link sa uputstvom za zamenu žica na gitari, što će vam sigurno biti korisno u nekom momentu.

U svim sekcijama kursa, osnovama, tehničkim vežbama i pesmama, postoji izbornik za različite video sadržaje. Pojašnjenje oznaka u izborniku:

TAB+MIX – video tabovi sa kopletnom muzikom

TAB+BT – video tabovi sa muzičkim matricama (backing tracks)

GEN – INS – generalna instrukcija

M1, M2, M3 – melodije 1, 2 i 3, poređane po težini

M + – melodija sa nekim dodatkom ili dodatna melodija

A – akordska pratnja

R  – rif

R+ – rif sa nekim dodatkom

S – solo

Pre učenja pesama, neophodno je prvo savladati osnove tehnike i čitanja gitarskih tabova, što je objašnjeno u prvom delu kursa. Čak i ako niste početnik, predlažemo da počnete od osnova, da utvrdite znanje i eventualno popravite nešto u čemu ste možda grešili. Naučićete pravilno sedenje, držanje gitare, osnovu tehnike leve i desne ruke, sviranja prtima i trzalicom, čitanje gitarskih tabova, razne muzičke i gitarske oznake… 

Tehničke vežbe, sklae i arpeđa, nisu samo vežbe za početnike, to su vežbe koje gitaristi svih nivoa bi trebalo da rade. I skale i  arpeđa su poređane po težini, početnici mogu raditi i samo jednu ili 2 skale, a kasnije raditi i na drugim, i uvek prvo jako sporo, pa postepeno ubrzavati. Preporuka je da se radi na obe tehnike, i prstima i trzalicom. 

U svakoj od pesama postoji nekoliko različitih deonica, poređanih po težini i za svaku deonicu postoji odvojena video instrukcija. Savetujemo da ne svirate deonice koje su preteške za vas, počnite od onog lakšeg, onog što vam je relativno brzo jasno. Za početnike se savetuju basovi u početku, a tek kasnije prelazak na melodije, akorde… Video snimci sa oznakom TAB+MIX i TAB+BT vam služe za uvežbavanje pesme uz muziku, pa ćete tu najbolje videti koliko ste nešto shvatili i uvežbali. Ono što je jako korisno u procesu učenja i vežbanja je mogućnost usporavanja videa, koju imate klikom na točkić videa u donjem desnom uglu. Savetujemo da vežbate po manjim delovima, recimo po 2 takta, sa posebnim zadržavanjem na onim mestima koja su teža, a zatim te manje delove spajati u celinu i postepeno doći i do pravom tempa. S obzirom da za svaku pesmu imate kompletan aranžman, imate mogućnost da naučite više od jedne deonice u perspektivi – recimo neku od melodija i akorde.

Kod nas možete dobiti diplomu o završenom određenom nivou, a za konsultacije oko ispita, kontaktirajte nas.

Želimo vam uspeh u savladavanju materijala ovog kursa i naravno, dobru zabavu! 🎸🎵😊

AKCIJA - VAUČER ZA 50% POPUSTA!!!

Upišite u polju Vašu e-mail adresu na koju želite da pošaljemo kupon kod za 50% popusta

064/2129-765